preloader image

Pakalpojumi

Mēs vadām, kontrolējam un konsultējam. Sadarbības pirmajā posmā mūsu speciālisti saskaņo ar klientu nepieciešamo pakalpojumu apjomu un darbu plānu. To mēs veidojam individuāli, saskaņā ar katra klienta vajadzībām. Būvniecības projektam ir četri posmi, un katrā no tiem ir vairāki obligāti veicamie pasākumi. Mēs esam gatavi pieslēgties darbam jebkurā no šiem posmiem.

Pakalpojumi

Mūsu klienti

Salaspils Sporta NamsRīgas DomeRIXSmiltenes Novada DomeValmieras Pilsētas PašvaldībaĪkšķīles Novada PašvaldībaRīgas ŪdensSpilvaKronusRīgas Tehniskā UniversitāteLiepājas Reģionālā SlimnīcaRīgas NamiAkropolisAviation Cargo Transit Services, Ltd.Salaspils novada domeIeslodzījuma vietu pārvaldeLatvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Būvuzraugi LV piedāvā plašu konsultāciju pakalpojumu klāstu. Lai panāktu maksimāli efektīvu rezultātu, mēs kopā ar klientu formulējam uzdevumus un tālākajā darbā rūpīgi sekojam iezīmētajiem mērķiem.

PIRMSPORJEKTA POSMS UN PROJEKTĒŠANAS DARBU PĀRRAUDZĪBA

 • Investīciju būvobjekta koncepcijas izstrāde;
 • Būvniecības projekta pamatojuma inženieriskā izpēte;
 • Projektēšanas tehniskā uzdevuma izstrāde;
 • Projektēšanas iepirkuma organizēšana, analīze un labāko piedāvājumu atlase;
 • Projektēšanas darbu līguma sagatavošana un noslēgšana;
 • Projektēšanas darbu pārvaldība pasūtītāja interesēs;
 • Projekta atbilstības izvērtēšana saskaņā ar klienta prasībām un Latvijas Republikas būvnormatīviem;
 • Būvprojekta saskaņošana visās nepieciešamajās iestādēs.

CELTNIECĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANA:

 • Būvniecības iepirkuma prasību sagatavošana;
 • Iepirkuma veikšana celtniecības darbiem;
 • Piedāvājumu analīze un labāko pretendentu izvēle;
 • Celtniecības darbu līgumu saskaņošana;
 • Būvatļaujas iegūšana.

CELTNIECĪBAS PROCESA KVALITĀTES KONTROLE:

 • Latvijas Republikas būvnormatīvu ievērošanas kontrole;
 • Celtniecības procesa kvalitātes un būvniecības tehnoloģiju ievērošanas kontrole;
 • Tehniskā projekta prasību ievērošanas kontrole;
 • Izmantoto būvmateriālu un iekārtu kvalitātes kontrole;
 • Projekta finansējuma kontrole (kontrolmērījumi, darbu izpildes apliecinājumi);
 • Dokumentu un atskaišu noformēšanas kontrole;
 • Darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanas kontrole būvobjektā;
 • Sagatavošanas darbu kontrole pirms nodošanas ekspluatācijā;
 • Objekta nodošana ekspluatācijā.

KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMI:

 • Projekta dokumentācijas pārbaude par tā atbilstību pasūtītāja tehniskajam uzdevumam;
 • Projekta dokumentācijas pārbaude par tās atbilstību Latvijas Republikas normatīviem;
 • Projekta tāmes analīze;
 • Nekustamā īpašuma stāvokļa novērtējums pirms iegādes;
 • Objekta stāvokļa novērtējums būvniecības laikā.